Nou epígraf específic per a petits tallers de ceràmica.

May 19, 2020

La Generalitat de Catalunya ha aprovat una tramitació administrativa i permisos per tramitar activitats de producció de menys de 10 tones.

Des de l’Associació ens sentim molt satisfets de la feina feta, i volem agrair a l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà el seu esforç, tant polític, com tècnic, per aconseguir-ho. La Unió entre nosaltres és la nostra força, treballant units, enfortim la capital de la Ceràmica.

La Llei 5/200 d’Acompanyament dels Pressupostos ha modificat la Llei 20/2009 de Prevenció i control ambiental de les activitats, creant un nou paràmetre de producció a l’annex III per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, facilitant els tràmits administratius per a obtenir l’autorització municipal a les noves instal·lacions de tallers artesanals.

Aquesta modificació, llargament reivindicada des de l’Associació, finalment ha estat entesa per l’administració i aprovada. Això afavoreix la instal·lació de noves petites i mitjanes empreses artesanes a la Bisbal i rodalia. També l’ampliació o canvi d’ubicació de les actuals. Els tràmits són més senzills i les despeses molt inferiors.

Aquest canvi en la normativa és essencial per a l’estratègia de captació i instal·lació de nous artesans ceramistes a la Bisbal i d’Empordà. Una oportunitat per enfortir l’ eix comercial, per facilitar la instal·lació de noves botigues-tallers i poder oferir una experiència artesanal i conèixer de prop la ceràmica de la Bisbal.