Cerámika Orgáníka

Cerámika Orgánika intenta promoure la ceràmica com a objecte exclusiu i d’un valor
intrínsec.
Cerámika Orgánika te a l’ abast un ampli espectre de temes dins el món de la ceràmica,
des de l’objecte utilitari; plats, gots, jardineria etc … fins a lo refinat i artístic.
Cerámika Orgánika és un projecte original de Jose Manuel Martínez

Contacte

Cerámika Orgáníka
Germans Ferrer, 4
17100 La Bisbal d’Empordà
Instagram: MANEL CEKA
Tel. 648075398
manelmartinez@ceka.es