Mapa d’associats

L’evidència més primerenca que tenim de les tradicions relacionades amb la ceràmica a La Bisbal data del any 1511, en un document que es refereix a un forn en el que es couen  “olles” de ceràmica. Des de llavors i fins ara la ceràmica està encara present a la comarca.
En aquest mapa pots localitzar els tallers dels nostres associats.

Mapa de xemeneies

Les xemeneies de la Bisbal són una de les empremtes en el paisatge urbà més significatives de la Bisbal. En total es preserven en l’actualitat 20 xemeneies industrials que feien funcionar els forns de ceràmica de flama invertida. Aquestes peces tenen un valor emblemàtic i patrimonial perquè recorden el passat industrial del municipi.

En aquest mapa pots localitzar les xemeneies de la Bisbal i voltants.

Font: Masana, Rosa M.. «Les xemeneies de la Bisbal». El Drac, 42, 2000, pp. 17 – 27 .

Mapa de forns

Davant la construcció d’una obra era vital proveir-se de matèria primera, així doncs es construïa un forn en una zona propera per coure els maons, les teules i altre material d’obra.
Les bòbiles de les Gavarres i altres forns de tradició moruna van deixar de funcionar amb els forns de flama invertida que es van popularitzar a les bòbiles de la plana. La revolució industrial mecanitzar en molt pocs anys l’elaboració de ceràmica provocant la desaparició dels forns de llenya.

En aquest mapa pots localitzar els forns tradicionals de fang.