Argiles Bisbal S.L.

Productors i distribuïdors de pastes ceràmiques de qualitat amb terra de terreres pròpies, destinades al món de la ceràmica artística, educativa,  industrial i tradicional.

L’èxit d’Argiles Bisbal es recolza en un constant respecte als clients i la innovació de l’empresa, que els permet fabricar més de 20 tipus de pastes.

Fabricació pròpia de pastes de baixa temperatura, refractaries xamotades i pastes autoenduribles per modelar.  També distribució d’altres gresos i porcellanes. 

ARGILES BISBAL, S.L.
Av. del Puntui, S/N Plg. Ind. Rissec Sud
17121 Corça Girona Spain
www.argilesbisbal.com
Telf: 972 641 087
info@argilesbisbal.com