Emili Biarnés

El llenguatge poètic i ceràmic de Biarnès consta d’una gamma cromàtica metal·litzada impressionant perfectament conjugada sobre una argila vermella profundament texturada entre la que sovint trobem incrustacions de peces de ferro.

Biarnès elabora objectes amb l’aplicació de  la técnica del “llustre metàl.lic” en sèries limitades o bé únics amb la intenció implícita de condicionar espais d’hàbitat individual o col.lectius.

Contacte

EMILI BIARNÉS
Can Calillo – Raset 50
17464 Cervià de Ter
stoeorqeo
Tel. 972 496 210
stoestoe@gmail.com