La Peixera – Carlets – 14DISSET

En Carlets s’ha dedicat tota la seva vida a remenar fang, des de quan era un nen i feia es-cultures amb el fang del carrer de davant de casa seva a la Molina (Cerdanya) fins ara, que el barreja amb pasta de paper i sulfats per donar-li unes propietats que facilitin els resultats estè¬tics i formals que ell vol aconseguir. I ho fa apassionadament, amb un compromís, una implicació i una exigència totals. Es pot ben dir que en Carlets viu per la ceràmica.

Des del juny del 80, que va fer la seva primera exposició individual a Lleida, fins avui, les seves obres s’han pogut veure no només per tot Catalunya sinó també per alguns països de l’estranger com França, Àustria, Portugal o Itàlia, i ha obtingut diversos premis. Però ens equivocaríem totalment si presentéssim en Carlets com un artista orgullós i fatxenda del propi currículum i dels premis obtinguts. És tot el contrari. No li cau cap anell en reivindicar l’ofici menestral, l’artesà que pensa amb les mans i els materials, per contraposició amb aquesta mena d’artistes que estan de moda ara, que només treballen amb conceptes i entelèquies, molt fum i algun vídeo.

I en conseqüència amb aquesta noble manera de ser, a en Carlets li agrada compartir el que sap i treballar en grup. Compartint el que sap ha fet cursos, seminaris i cursets a tot arreu on l’han cridat i ha pogut anar. Des de fer de professor en un màster organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona i la prestigiosa escola francesa de Limoges, o impartir seminaris per Catalunya i l’estranger als quals acudeixen molts ceramistes experimentats, fins a ensenyar a controlar el torn a l’escola municipal més humil.

L’esperit de recerca i la inquietud formal que el caracteritza el va portar ja fa anys a sortir de l’espai de confort d’un estil propi ja consolidat, i a arriscar amb nous materials i noves tècniques en les seves ceràmiques: amb pasta de paper, sals i sulfats, i més recentment, en la transferència d’imatges sobre el material ceràmic.