Desde l’Associació impulsem la ceràmica utilitaria bisbalenca actual.
L’exposició Parant taula, mostra el treball del conjunt d’artistes ceramistes que actualment fabriquen i decoran articles per a la taula.
En aquesta  1a edició participen: LUR, Lluis Puigdemont, Planas Marques, Puigdemont, S.L., Estudi ceramic Ba_Ro, Bussoga, Cerámica Yuma, Ceràmiques Pantaleu, Annick Galimont, Cerámica Aparicio, Martin Ley,  Rulduà Ceràmica i Vilà-Clara Ceramistes.