Bisbal Ceram

Especialistes en subministrament de materials per a la ceràmica, assessorament tècnic i sala d’exposició permanent de ceràmica contemporània d’artistes variats.

Bisbal Ceram, l’eina del ceramista és una botiga de matèries primeres, argiles de producció pròpia,  eines, llibres, maquinària, etc…. tot per la ceràmica artística, terrissaire, industrial i creativa.

Contacte

Bisbal Ceram
Ctra. C66, Km 12,5
17121 Corça
www.bisbalceram.com
Tel. 972 630 787
bisbalceram@gmail.com