Bisbal Ceram

ceramistes-la bisbal-bisbal*-ceram-barro-fang-material-ceràmic

Especialistes en subministrament de materials per a la ceràmica, assessorament tècnic i sala d’exposició permanent de ceràmica contemporània d’artistes variats.

Bisbal Ceram, l’eina del ceramista és una botiga de matèries primeres, argiles de producció pròpia,  eines, llibres, maquinària, etc…. tot per la ceràmica artística, terrissaire, industrial i creativa.