Dolors Bosch

Pel meu tarannà, em deixo portar pel flux oscil·lant del meu inconscient. El
trajecte diari és el meu automotor que m’empeny a imaginar, transmutar
generar i transformar el meu univers particular que el vull ampliar donant forma
i continguts a la meva plàstica. Tot el que he aprés anant a tallers d’artistes, i
fent cursos i seminaris en formats monogràfics de moltes disciplines artístiques,
les he utilitzat i les utilitzo segons el com, i el que vull explicar. La ceràmica, la
pintura, el gravat el reciclatge, les escenografies, les performances i les
accions, totes elles només són eines que jo em serveixo i me n’he servit al llarg
de la meva carrera existencial.